Jak naložit s odpadní vodou z malých zdrojů znečištění?

septiky, jímky

septiky, jímkyProblém s odpadní vodou trápí nejenom obyvatele odlehlých stavení a malých vesnic. Ne každému je umožněno nejpohodlnější řešení v podobě napojaní na městskou kanalizaci. Nejčastějším alternativním řešením jsou septiky neboli usazovací nádrže. Na našem trhu je k mání hned několik druhů a typů septiků. Jedná se o průtočné nádrže, kde odpadní voda  postupně protéká komorami oddělenými příčkami. V usazovací nádrži dochází k usazení kalu a jeho částečnému anaerobnímu vyhnívání, což zajišťuje čištění splaškových vod. V současné době jsou nejčastější volbou několika komorové septiky s přepadem a zemním či půdním filtrem nebo biofiltrem, které zajišťují biologický stupeň čištění a tedy i dobrou biologickou aktivitu v kalu.

Nutnost pravidelného vyvážení se týká i žump. Velikost žumpy záleží va počtu osob v domácnosti. Provoz menších žump se může prodražit, protože je potřeba je vyvážet poměrně často, třeba jednou za dva měsíce.  Proto jsou žumpy vhodné třeba na chalupy a pro další objekty, které nejsou využívány nepřetržitě a celoročně. Žumpy se používají i v případě, že nelze získat povolení k vypouštění odpadních vod. Vypouštět obsah žump či septiků je zakázáno, odvoz  do čistírny odpadních vod musí zajistit specializovaná firma. Žumpa tak musí být dokonale vodotěsná.

Existují hranaté nebo válcové žumpy a nádrže, které lze umístit pod zemí i nad zemí, v provozních budovách nebo na volném terénu. Moderní žumpy jsou vyrobeny většinou z odolného plastu, polypropylenu, případně polyetylénu. Podle potřeby mohou být nádrže a žumpy osazeny vtokovými a odtokovými hrdly, uzamykatelnými poklopy, přírubovými hrdly, stavoznaky a podobně.

V kterém případě je lepší volbou žumpa a kdy je naopak výhodnější instalovat septik? Pokud si nejste jisti tím, které řešení je právě pro vás optimální, protože žumpy i septiky mají své výhody i nevýhody, poraďte se s odborníky ze společnosti Ekosystem, kteří situaci kvalifikovaně posoudí a navrhnou vhodné řešení. Jednou z nabízených služeb je i svařování nádrží a jímek přímo na lokalitě či sestavení jímky ve sklepních či jiných prostorách.

Další možností je domovní čistička odpadních vod. Jedná se o volbu pro objekty používané k trvalému bydlení. Při instalaci domovní ČOV pak odpadají náklady spojené s vyvážením žumpy.

Společnosti EKOSYSTEM má v sortimentu DČOV  kompaktní samonosné plastové kruhové vodotěsné těleso přepažené na tři části, které je osazované do terénu bez nutnosti obetonování.  Odpadní voda přitéká do primární nádrže, kde se částečně zbaví hrubých nečistot. Následuje biologické čištění přečerpané vody v  provzdušňované aktivační nádrži. Dalším typem DČOV je produkt, kde celý proces čištění odpadních vod probíhá v jedné nádrži v časově oddělených fázích.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*