Fotovoltaické panely- ekonomický a ekologický zdroj energie.

fotovoltaické solární panely

fotovoltaické solární panelyVzhledem k omezeným zásobám fosilních paliv, sílí tendence využití obnovitelných zdrojů energie. Alternativní zdroje energie mají a budou mít zelenou. Jedním ze způsobů, je využití slunečního záření. Roli v rozšíření fotovoltaických panelů hrají i snižující se náklady na jejich výrobu a tím i nižší pořizovací cena solárních systémů. Jejich výhodou je i minimální údržba a zanedbatelné provozní náklady. Jedná se o systém, který svým provozem neznečišťuje životní prostředí. Solární vytápění objektů a ohřev teplé vody se stává čím dál tím běžnější.

K výrobě elektrické energie se využívá fotoelektrický jev na velkoplošných polovodičových fotodiodách neboli fotovoltaických článcích, které jsou základní stavební jednotkou fotovoltaických panelů. Fotovoltaické panely jsou nejčastěji tvořeny krystalickými články s vrstvou polovodičů a využívají vlastností křemíku. Fotovoltaické panely slouží k přeměně slunečního záření na elektrickou energii, přesněji řečeno na stejnosměrný proud, který je převeden na proud střídavý, sloužící například k napájení domácích elektrospotřebičů. Vyrobený elektrický proud může být veden do akumulátoru či je prodáván do veřejné rozvodné elektrické soustavy.

Pro návratnost investice do solárních panelů jsou klíčovými faktory, životnost systému a výkupní cena vyrobené „čisté“ elektrické energie, která zahrnuje podporu čistých energií. Kvalitní fotovoltaické panely mají životnost i několik desítek let.

Pro prodej energie do veřejné sítě se nejčastěji volí terénní fotovoltaické solární panely montované na speciální konstrukce, pro domácí ohřev užitkové vody a vytápění rodinných domů se volí varianta  střešních fotovoltaických solárních panelů. Solární systémy Praha zajišťují pro každý objekt  fotovoltaický systém řešený na klíč, tedy podle specifických podmínek prostředí a požadavků na výrobu elektrické energie. Elektrická energie vyrobená fotovoltaickými systémy se stále častěji používá i k temperování objektů, které neslouží k trvalému obývání, například k zajištění určité teploty v chalupě, kterou přes zimu nenavštěvujeme a podobně. Více informací využití fotovoltaických panelů najdete na www.solarni-vytapeni.eu.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*