Opatření k snížení hladiny hluku v prostředí.

protihlukové stěny

protihlukové stěnyPřílišný hluk nás nejenom obtěžuje a snižuje schopnost soustředění, ale může i poškodit naše zdraví. Proto jsou vydány limitní hranice hluku pro pracovní prostředí. Měření hluku a dodržování limitů hlučnosti může přezkoumat například hygienická stanice. Destruktivní působení na sluchový aparát vykazuje především dlouhodobé působení vysokých úrovní hluku.

Měření hluku se provádí standardizovanými metodami, jak v místě, kde se lidé pohybují a pracují, tak u samotného zdroje hluku. Některé provozy jsou extrémně hlučné a tomu jsou přizpůsobeny i podmínky práce a použití ochranných prostředků. Hladinu hluku je nutné snižovat použitím protihlukových izolačních zástěn i v mnohých průmyslových a elektrárenských odvětvích.

V poslední době jsou stále častěji instalovány protihlukové stěny a zábrany i podél rychlostních komunikací, případně v hustě obydlených částech měst zatížených dopravou.

Lidské ucho různých jedinců je různě citlivé.Technický hluk se udává jako hladina akustického tlaku Lp. Účinek na člověka je stanovován hladinou akustického tlaku LpA, který která koriguje naměřené kmitočty hladiny akustického tlaku. Návrhu snížení hladiny hluku tedy předchází měření hluku, které je součástí akustické studie, podle jejíž výsledků se navrhne optimální řešení a protihluková opatření jako jsou Nabízíme akustické kryty průmyslových zařízení, absorbční a rezonátorové tlumiče hluku, protihlukové stěny a zástěny, tlumiče hluku páry a tepelně-akustické izolace.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*