Renovace a zateplení fasády.

zateplení

zatepleníU novostaveb se s tepelnou úsporností počítá od samého začátku již při projektování stavby. U starších a starých staveb je nutné na stávající fasádu nesplňující moderní tepelné standardy přidat tepelný izolant. Nejčastěji se pro svou cenovou dostupnost používá pro zateplování rodinných i panelových domů fasádní polystyren od tloušťky  10 cm do 15 cm. Jedná se kontaktní zateplovací systémy se součinitelem tepelné vodivosti pohybujícím se mezi 0,03 a 0,04 W/mK. Pro jednoduchou a snadnou pokládku se využívají stabilizované fasádní desky z lehčeného polystyrenu se sníženou hořlavostí v standardních rozměrech. Fasádní polystyren ale není jedinou věcí, kterou budete při zateplování fasády potřebovat. Nezbytné jsou i talířové hmoždinky pro ukotvení desek, zakládadací profily a rohové profily s tkaninou, lepidlo, které se doporučuje rovnoměrně nanášet na celý povrch polystyrenové desky a armovací tkanina neboli perlinka.

Lepší vlastnosti než klasický polystyren má díky odlišné technologie výroby extrudovaný polystyren. Dodávají se většinou desky o rozměru 1250 mm x 600 mm, nejčastěji s polodrážkou nebo kolmou hranou, pro použití na sokl se zdrsněným povrchem zaručující lepší přilnutí lepidla. Výhodou extrudovaného  polystyrenu je jeho nenasákavost, což umožňuje jeho použití i v prostředí s vyšší vlhkostí, jako jsou například základy domů.  Extrudovaný polystyren má vyšší pevnost v tlaku.

Perlinka jepolystyrenové desky vyztužovací mřížka vnějšího zateplovacího systému. Perlinky se liší rozměrem role, hmotností, barvou, tloušťkou upravené tkaniny i pevností a druhem úpravy tkaniny. Fasádní mřížka se používá pro zateplení rodinných domků i bytových a panelových domů. Kvalitní fasádní mřížky zaručují stabilitu pevnostních parametrů v delším časovém údobí. Sklovláknitá tkanina se pokládá přes pojící tmel na již nalepené polystyrenové desky. Doporučuje se napojovat jednotlivé pásy perlinky alespoň 5 cm přes sebe. Pro rohy 90° se používají plastové nebo hliníkové rohy s tkaninou s 10cm přesahem vyztužovací mřížky na stranách. Práce s fasádní mřížkou je snadná. Lze ji bez problémů stříhat nůžkami na požadovaný rozměr.  Pak už stačí zateplenou fasádu omítnout a nabarvit podle přání.

1 Comment

  1. Polystyrén je sice nejrozšířenější ale jako nejefektivnější zateplení bych spíše považoval zateplení minerální vlnou. Případně kombinace těchto dvou způsobů.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*