Jak si pohlídat kvalitu vody

úprava vody

úprava vodyVětšina domácností je napojena na vodovodní síť, některé domy čerpají vodu z vlastního vodního zdroje, vrtu nebo studny. Kvalita podzemní vody není samozřejmě všude stejná. I u studny, kde byla voda mnoho let kvalitní, může dojít k průsakům znečištění a kontaminaci. Kvalitu vody ve studně odhalí bakteriologický a chemický rozbor. Pouhým ochutnáním či přičichnutím k vodě nelze většinu škodlivin odhalit. Pitná voda musí vyhovovat podmínkám stanoveným ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č.252/2004 Sb. Ne každé překročení limitů ale automaticky znamená, že je voda zdravotně závadná a nelze jí pít. Některé chemické látky nejsou ani ve vyšších koncentracích zdraví nebezpečné, ale působí problémy technického rázu.

I vodu, která vyhlášce nevyhovuje, například kvůli vysokému obsahu některých chemických látek či protože má překročené některé z limitů pro mikrobiologické hodnocení, lze díky úpravně vody změnit na pitnou.

U nových studní bývá častým problémem písek a jemný sediment, který svědčí o nedokonalé realizaci projektu. Problém lze vyřešit použitím filtru na odstranění mechanických nečistot. Dalším častým problémem bývá příliš vysoká koncentrace železa a manganu ve vodě, příliš tvrdá voda, nízké pH, vysoký obsah dusíkatých látek nebo třeba sloučeniny síry.

Pokud si nejste jisti kvalitou vody nebo máte nějaký konkrétní problém spojený s kvalitou vody, můžete si nechat odborně poradit ve firmě G-servis Praha, kde se specializují na úpravu vody. Dle konkrétních výsledků rozborů vody a vašich požadavků jsou schopni navrhnout optimální řešení pro efektivní využití vašich vodních zdrojů.

Úpravnu vody lze dodat jako technologii na klíč, zvolit lze i pouze některé stupně úpravy vody. Základem každé úpravny je filtrace vody, která slouží především k odstranění nerozpuštěných látek, případně i k odstranění vysráženého železa či k změkčení tvrdé vody. Speciální sorpční materiály jsou schopny odstranit některé nebezpečné polutanty jako je arzen či uran.

Moderní technologické postupy, jako jsou ultrafiltrace a reverzní osmóza, využívají membránové procesy založené na separaci látek pomocí různě propustných přepážek. Posledním krokem při úpravě pitné vody je zamezení mikrobiálního oživení, což se děje pomocí přídavku chlornanu sodného či jiného oxidačního činidla. Alternativou chlorování vody je dezinfekci UV zářením či ozonizace.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*