Jak je to v současné době s invalidním důchodem?

S tím, jak česká populace stárne, tedy přibývá lidí, kteří pobírají starobní důchod a ubývá lidí v tzv. aktivním věku, stává se stále aktuálnější téma změn v důchodovém systému. Většina lidí si myslí, že pouhé zvyšování věku pro odchod do důchodu situaci nevyřeší.

Další skupinou důchodců jsou lidé v tzv. předčasném důchodu a lidé v invalidním důchodu. Kdo a v jakém případě má nárok na invalidní důchod, a nakolik musí mít sníženou pracovní schopnost?

Již od roku 2010 se pobírání invalidního důchodu liší podle zařazení do jedné ze tří skupin invalidity. Ten, kdo spadá do prvního stupně invalidity má pracovní schopnost sníženou o 35 % až o 49 %, druhý stupeň invalidity je popsán pracovní schopností sníženou o 50 % až o 69 % a třetí o více než 69 %. Posouzení zdravotního stavu provádí posudkový lékař, který zdravotní problémy zhodnotí podle bodové ohodnocení uvedeného ve vyhlášce č. 359/2009.

Pro mnoho lidí, kteří trpí zároveň více zdravotními problémy bývá velmi nemilým překvapením, že jednotlivé hodnoty procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanovené pro jednotlivá zdravotní postižení se nesčítají, ale určí se a posoudí se to zdravotní postižení, které je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Ostatní zdravotní postižení mohou míru pracovní schopnosti snížit maximálně o 10 procentních bodů.

Je samozřejmé, že zdravotní stav člověka pobírajícího invalidní důchod se může měnit. V takovém případě se přistupuje k přepočítání výše invalidního důchodu, případně ke změně stupně invalidity. U zdravotních postižení, u nichž dochází průběžným změnám zdravotního stavu, se stanoví procentní míra poklesu pracovní schopnosti tak, aby odpovídala průměrnému rozsahu funkčního postižení.

Kalkulačka invalidního důchodu vám pomůže, pokud chcete zjistit, jaký by  byl ve vašem případě aktuálně invalidní důchod. Obecně se dá říci, že výše důchodu závisí na vyměřovacím základu počítaného z výše mzdy, stupni přiznané invalidity a doby pojištění, která ovlivňuje procentní výměru invalidního důchodu. Minimální požadovaná doba pojištění záleží na věku žadatele. Naopak druhá složka invalidního důchodu- základní výměr je stejně vysoká pro všechny žadatele. Aktuálně činí 2 340 Kč měsíčně. Pro zajímavost uvádíme i minimální invalidní důchod v roce 2014, který je pouze 3 110 Kč. Je jisté, že tato suma těžko pokryje životní náklady dospělé osoby.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*