Jak a proč získat ISO certifikáty

ISO certifikáty

ISO certifikátyVšechny firmy, které chtějí na našem či zahraničním trhu uspět se snaží různými způsoby zvyšovat svou konkurenceschopnost. Jedním ze způsobů, jak zákazníkům i obchodním partnerům sdělit, že kvality vyráběných produktů či nabízených služeb je stabilně vysoká, je ISO 9001 certifikace systému managementu jakosti. Efektivní systém řízení a snaha o zvyšování spokojenosti zákazníka a kvality zboží a služeb je totiž stěžejní pro každou menší, střední či velkou firmu. Mezinárodně platné ISO certifikáty totiž posilují  důvěryhodnost firmy.  Proto certifikace ISO pravidelně podstupuje přes milion firem ve více než 150 zemích světa.

Protože zákazníci se zajímají stále více o to, jak se společnost staví ke znečišťování prostředí, stává se standardem i 14001, standard pro systémy řízení životního prostředí. Firma s ISO 14001 se zavazuje ke snižování environmentálních dopadů svého působení.  ISO certifikáty potvrzují, že činnost firmy, výroba či poskytované služby berou v úvahu ochranu životního prostředí. Certifikát ISO 14001 znamená, že firma dělá něco nad rámec pouze plnění právních předpisů a jiných požadavků týkajících se ochrany životního prostředí.

Pokud se společnost rozhodne, že se chce připravit pro získání ISO certifikace, většinou začne spolupracovat s odbornou firmu. Spolupráce pak zahrnuje i audity a inspekce kvality práce a nastavených kontrolních procesů. Audit a certifikaci pak provádí nezávislá společnost akreditovaná Českým institutem.

Společnost Audiso má oprávnění posuzovat a vydávat vybrané certifikace ISO norem v České i Slovenské republice, v oblastech strojírenství, stavebnictví, elektroniky, dopravy, technických a inženýrských služeb, obchodu a zdravotnictví. Posuzují a vydávají certifikace QMS včetně svařování, SJ-PK, odborná certifikace v odpadovém hospodářství SUCO, nakládání s kovovým odpadem, OHSAS, EMS, ISMS, ITS a systému hospodaření s energií. Dalšími službami jsou kurzy a školení BOZP pro řadové zaměstnance i pro manažery, školení  pro interní auditory, neakreditované činnosti v oblasti inspekce svařování či procesní optimalizaci ve strojírenství a energetice. Odborníci z Audiso a.s. jsou schopni zajistit i technickou pomoc při tvorbě technologických a kontrolních postupů a dozor nad nimi.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*