Uvažujete o domovní čistírně odpadních vod?

ČOV

V případě, že objekt nelze napojit na veřejnou kanalizační síť, musí majitel objektu hledat jiné řešení, jak nakládat s odpadními vodami. Může zvolit septik nebo domovní čistírnu odpadních vod.

Čištění odpadních vod

ČOVPrvním krokem v čištění odpadních vod je mechanické odstranění větších nečistot. K efektnímu čištění odpadních vod nejenom z domácností, je nutné biologické čištění pomocí mikroorganizmů obsažených v aktivovaném kalu. Čistírny odpadních vod používající biologické čištění pomocí aktivního kalu se nazývají aktivační čistírny.

Čistírny odpadních vod Gonap

V dnešním článku si blíže představíme domovní aktivační čistírny odpadních vod firmy GONAP. Jejich výkon je koncipován pro dvě až šest, případně pět až deset osob, a jsou založeny na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu, včetně odvodňování stabilizovaného kalu. Pro zjednodušení se počítá s tím, že jedna osoba vyprodukuje 150 l splaškové vody za den. Vyčištěnou vodu lze při splnění legislativních podmínek použít třeba na zalévání zahrady.

Jedná se o poměrně malé kompaktní celoplastové samonosné čistírny v nadzemním či podzemním provedení. Nadzemní čistírny se umísťují do budovy, podzemní do výkopu na betonovou desku nebo zhutněný podsyp. Víko je zhruba 10 cm nad terénem. Malá domovní čistírna má podobně jako mnohem větší čistírna komunální, akumulační, aktivační a kalovou část. V horní části čistírny se nachází uzavřený prostor pro elektroventily a dmychadlo.

Akumulační část je schopná pojmout odpadní produkty vyprodukované za jeden den. Před samotným čištěním dochází k čerpání odpadních vod z akumulační části do části aktivační. K přečerpávání slouží ponorné čerpadlo s průchodnosti pevných částic do 25 mm. Proto může být přívodní potrubí umístěno níže, než odtokové potrubí. Aerobní čištění probíhá za přítomnosti kyslíku. Odpadní voda v aktivaci tedy musí být provzdušňována pomocí aeračních pryžových elementů. Čistírny jsou velmi účinné. Dosahují účinosti čištění odpadních vod 95 procent. Jednoduše se instalují i udržují po celý rok. Jsou tiché a neobtěžují zápachem. Čistírny jsou řízené mikroprocesorovou jednotkou PLC. Na LCD displeji lze jednoduše zkontrolovat provozních stav čistírny a ujistit se o  optimálním nastavení technologického procesu.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*