Nová pravidla pro čištění komínů

komíny pro pasivní domy

Podle Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv č. 91/2010 Sb. Budete nuceni jako majitelé jakékoliv nemovitosti s připojením na fungující kotel, nechat zkontrolovat komín jednou ročně. Toto nařízení nabude platnosti od 1.1.2011. Dříve byla nutnost provádění kontroly průchodnosti komínů až 6x za rok, což bylo podle odborníků i veřejnosti zbytečné zejména díky technologickým pokrokům ve vývoji kotlů.

Z novelizovaného nařízení vlády vyplývá povinnost revize komínů a komínových systémů i v případě připojení na plyn. Nenechte se zmýlit, ale kontroly čekají i chataře a chalupáře. Během kontroly budou příslušné orgány požadovat potvrzení o kontrole komínů. To Vám spolu s účte vystaví každý poctivý kominík.komín

V ČR dojde z důvodu neprůchodnosti komínů k několika desítkám požárů ročně. To je zapříčiněno zejména tím, že při plynofikaci nebyli občané dostatečně informováni o hrozbě neprůchodnosti komínů. Takto dochází k nedostatečnému přívodu vzduchu a odchodu spalin, takže může dojít nejen k požáru, ale také k udušení spících obyvatel.

Určitě si domluvte kontrolu komínu kominíkem co nejdříve, protože po novém roce se očekávají až několikatýdenní lhůty.

Pokud se neprokážete platným potvrzením, může Vám být uložena pokuta až 25.000 Kč. Když k tomu připočteme rizika ohrožení majetku a životů, pak je výdaj několik stovek za kontrolu komínů směšná.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*