Jak prakticky snižovat uhlíkovou stopu organizace

uhlikova stopa

Co je uhlíková stopa organizace

V České republice je v současnosti u řady podniků běžným standardem věnovat se společenské odpovědnosti firmy či ochraně životního prostředí, nicméně k vykazování a snižování uhlíkové stopy společnosti se zatím rozhodla jen menší část z nich. Jsou mezi nimi nejčastěji podniky, které mají zahraničního vlastníka či by mohly ztratit konkurenční výhodu v rámci dodavatelsko-spotřebitelského řetězce, nebo jednoduše chtějí být „zelení“ a také pochopily, že to ve výsledku povede k úspoře finančních prostředků (díky snížení spotřeby energií, nákladů na provoz apod.) a zefektivnění provozu samotného podniku.

Uhlíková stopa firmy je součtem všech emisí vznikajících působením dané společnosti. Firmy a organizace vypouštějí oxid uhličitý a další skleníkové plyny mnoha způsoby, od energie spotřebované v budovách až po přepravu zásob a produktů.

Druhy emisí se děli na tři hlavní kategorie:

 • Kategorie 1: přímé emise ze spalování paliva v zařízeních vlastněných společností, jako jsou pece, kotle, vozidla atd. Zahrnují se sem také emise chladicími a klimatizačními systémy či výrobními procesy.
 • Kategorie 2: nepřímé emise z elektřiny či tepla, které vaše společnost nakupuje od poskytovatele služeb.
 • Kategorie 3: všechny ostatní nepřímé emise, které souvisejí s aktivitami vaší společnosti. Tyto emise jsou produkovány aktivy, která nejsou ve vlastnictví vaší společnosti. To zahrnuje emise generované v celém dodavatelském řetězci, stejně jako cestování zaměstnanců a likvidaci odpadu.

Specifické zdroje emisí se mohou u jednotlivých společností významně lišit, nejvíce emisí ovšem u většiny firem vzniká v rámci 3 kategorie. Výpočet uhlíkové stopy společnosti je proto doporučovaným prvním krokem na cestě k pochopení zdrojů vašich emisí, jejich postupného snižování a dosažení uhlíkové neutrality.

Jak může firma konkrétně snižovat své emise

Na následujících řádcích uvádíme několik příkladů, jakými opatřeními mohou organizace snižovat emise v rámci své firemní uhlíkové stopy.

 1. Snížení spotřeby energií (elektřiny, tepla, pohonných hmot) skrze technologické a procesní změny,
 2. náhrada fosilních paliv obnovitelnými zdroji energií (vodní elektrárny, solární (fotovoltaické články) panely, biomasa, biopaliva),
 3. změna tras a způsobu dopravy/přepravy produktů podniku,
 4. optimalizace systému klimatizace, osvětlení a spotřebičů v zařízení podniku,
 5. vytvoření komplexní strategie udržitelnosti,
 6. design, velikost a tvar obalu produktu může snížit emise CO2 pocházející z přepravy až o 90 %,
 7. vozový park – výměna služebních vozů za elektromobily či hybridní vozidla; systematické školení řidičů tzv. Eco Driving,
 8. změna „složení obsahu“ produktů/koncentrace– tzn. méně chemikálií, nižší spotřeba plastových obalů a tím menší objem,
 9. snížení počtu služebních cest a jejich nahrazení call či web konferencemi,
 10. školení zaměstnanců, dodavatelů a stakeholderů (ochrana klimatu, způsoby snižování uhlíkové stopy, udržitelná mobilita, spotřeba kancelářského papíru alias elektronické dokumenty a další),
 11. zavedení environmentálních kritérií v rámci výběrových řízení,
 12. přenesení tlaku na snižování uhlíkové stopy organizace na své dodavatele.

V historii nebylo nikdy více potřeba, aby co nejvíce firem začalo integrovat strategie udržitelnosti do svého obchodního modelu. Svět se otepluje rychlostí a rozsahem, které jsou bezprecedentní, hladiny moří stoupají a dopady změny klimatu se objevují rychleji a silněji, než se původně předpokládalo. Zvyšuje se také tlak spotřebitelů, regulačních orgánů a investorů na to, aby firmy udržitelnost začlenily do svých strategií a produktů a usilovali o uhlíkovou neutralitu. Udržitelnost se bezesporu stala obchodní příležitostí 21. století a ti, kteří ji nevyužijí, mohou být brzy předběhnuti svojí konkurencí.

Zajímá-li vás výpočet uhlíkové stopy a strategie jejího snižování, kontaktujte nás. Poradenská firma Sustainables s Vámi tuto problematiku ráda prodiskutuje a případně připraví návrh projektu ať už v oblasti měření uhlíkové stopy či strategií udržitelnosti.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*