Elektroodpad na skládku nepatří.

elektroodpad

elektroodpadTřídění odpadu je již pro většinu českých domácností samozřejmostí. Separovat z odpadu domácností papír a PET láhve ale nestačí. Mnoho typů odpadu do popelnice se směsným komunálním odpadem nepatří. Možná byste se divili, v kolika výrobcích, které používáte, je obsažen recyklovaný materiál.

Mezi odpad, který nepatří do popelnice patří i vybité baterie, akumulátory a vysloužilé elektrospotřebiče. Takový odpad lze odevzdat do specializovaných sběrných nádob v místech označených jako místa zpětného odběru či ve sběrných dvorech. Ke zpětnému odběru lze odevzdat jen kompletní a nerozebrané elektrospotřebiče z domácností, kanceláří a podobně. Jiný elektroodpad odevzdejte v nejbližším sběrném dvoře. Pokud prokážete bydliště v obci, ke které sběrné dvory patří, pravděpodobně vám nebude za dovezený odpad účtován žádný poplatek.

Mysleme trochu ekologicky. Elektroodpad a další typy odpadu mohou obsahovat těžké kovy a další nebezpečné látky, které je potřeba ekologicky zlikvidovat. Pohození na smetišti problém opravdu neřeší a hrozí kontaminace životního prostředí. Látky se dostávají do půdy, vodních zdrojů i do potravních řetězců. Mohou tak ohrozit i zdraví lidí.

Velkou část každého elektrospotřebiče tvoří kovové části. Železo a další kovy obsažené nejenom ve funkční části elektrického spotřebiče, lze po separování a čištění znovu použít ve výrobě.  Ve vysloužilých elektrospotřebičích najdeme i řadu plastových dílů a součástí a sklo. Jejich podíl je rozdílný podle druhu a modelu elektrospotřebiče. Výrobci všech elektrospotřebičů mají zákonnou povinnost zajistit oddělený sběr, zpětný odběr, recyklaci a následné využití nepotřebných, rozbitých a starých elektrických spotřebičů. Kolektivní systémy zajišťují právě tuto činnost.

Sběrné dvory patří pod správu města či obce a lze zde odevzdat veškerá nepotřebná elektrozařízení.  Mimo to, jsou obcemi pravidelně zajišťovány mobilní svozy nebezpečného a nadrozměrného odpadu. Do sběrného dvora ale nepatří pouze potenciálně nebezpečný odpad. Ve sběrných dvorech lze odevzdat odpad velkých objemů a rozměrů, jako je starý nábytek, vany, umyvadla atd.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*