Rizikové kácení stromů.

rizikové kácení

rizikové kácení stromůStromy na veřejných i soukromých pozemcích se prořezávají z mnoha důvodů, především ale proto, aby nedošlo k úrazu kolemjdoucích, popřípadě aby stromy nepřečnívaly do vozovky a zabezpečila se požadovaná podchodná a průjezdná výška. Dalším důvodem pro prořez stromů a omezení koruny stromu je, aby se zabránilo zasahování větví do drátů vysokého napětí a podobně. Neodborný zásah může stromy vážně poškodit a vést až k jejich úhynu. Prořezávání stromů by proto vždy měla mít na starost kvalitní odborná firma s profesionálním vybavení. K prořezání vzrostlých stromů je zapotřebí těžká technika a zvedací zařízení.

V poslední době přibývá neodborných zásahů a kolem silnic a cest, a na území hlavního města Prahy i jinde lze vidět pahýly, které již ani nepřipomínají stromy. Drastické prořezávky ani kácení často není nutné, pokud je stav stromu správně posouzen a prořezávka je dělána lidmi, kteří mají kladný vztah k přírodě. Stromy jsou dědictvím pro další generace, proto se vyplatí péči o ně svěřit renomovaným firmám, které se mohou prokázat certifikáty a pozitivními referencemi.

Arboristika je specializovaný obor zahrnující péči o dřeviny od výsadeb stromů přes běžnou péči o zeleň až po speciální zásahy do dřevního porostu jako je například jeho prořezávání, bezpečnostní vazby, ochrana stromů na staveništi, provozní bezpečnost stromů, směrové kácení, kácení stromů za stížených podmínek atd. Rizikové kácení stromů probíhá za použití speciálních stromolezeckých a horolezeckých technik, kdy se strom rozebírá a odřezává od špičky a spouští se dolů po částech. V případě kácení stromů například v důsledku jejich špatného zdravotního stavu, když hrozí nebezpečí vývratu nebo spadlých větví, je nutno dodržovat ještě vyšší bezpečnostní opatření a správný pracovní postup.  Při jakékoliv stavební i jiné činnosti člověka je nutné minimalizovat škody na okolním porostu.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*