Plynovody pro soukromé firmy i města a obce.

plynovod

plynovodVytápění zemním plynem sice dnes nepatří mezi nejlevnější varianty topení, v porovnání s vytápěním rodinného domu tuhými palivy, se ale jedná o systém vytápění nízko údržbový a komfortně ovladatelný. Navíc se jedná o k životnímu prostředí šetrnější topivo, než je například u nás velmi hojně používané hnědé uhlí.

Plynofikaci rodinných domů by měli navrhovat a realizovat opravdoví odborníci. Materiálem pro plynovody mezistátní i vnitřní rozvody plynu je ocel. V každém případě je snaha umístit plynovody pod zemský povrch. Pro místní plynovody se používají plynovody ocelové, opláštěné  plastem. Vnitřní rozvody bývají ještě častěji než ocelové  měděné, případně lze použít polyetylen. Podle velikosti tlaku se plynovody dělí na nízkotlaké NTL s tlakem dosahujícím maximálně 0,5 kPa, středotlaké STL v nichž tlak nepřesahuje 0,4 Mpa a vysokotlaké VTL do 4 Mpa.

Plošné plynofikace v menších obcích jsou v dnešní době spíše výjimečnou záležitostí. Staré problematické plynovody lze nechat odborně zrekonstruovat. Dalším neméně častým důvodem pro zásah v rozvodu plynu jsou stavební práce na pozemních komunikacích. Pro kolaudaci soukromého či průmyslového projektu plynofikace jsou revize a zprávy o tlakových zkouškách.

Společnost Gasplan s. r. o. se zabývá projektová a inženýrskou činností v oboru plynárenství. Za sebou má již celou řadu dokončených realiazací plynofikace v mnoha obcích na území ČR. Do oblasti jejího působení patří i návrhy, studie a projektová dokumentace pro plošnou plynofikaci, plynové kotelny, průmyslové plynovody či domovní plynovody a v neposlední řadě i  rekonstrukce vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů a regulačních stanic. Specializovaní odborníci vám pomohou s problémy spojenými s  připojením na plynovodní síť nebo pomohou vybrat vhodné plynových spotřebiče pro objekt.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*