Představujeme domovní čistírny odpadních vod

domovní ČOV

Jedním z problémů, které je nutné řešit u novostaveb, je i hospodaření s odpadními a srážkovými vodami. Pořízení nového septiku či čistírny odpadních vod (ČOV) zvažují i majitele staveb, kteří se rozhodli pro rozsáhlejší rekonstrukci. Ne všichni totiž mají možnost připojit se do kanalizačního systému obce, a ne všechny obce kanalizační systém mají.

Řešení existuje několik, od jednodušších či několikakomorový septiků s přepadem po domácí čistírnu odpadních vod, která je nejčastěji dimenzována pro 3 až 15 osob v domácnosti. Používá se jednotka ekvivalentní obyvatel (EO), což odpovídá produkci 150 l odpadních vod  a BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku pro odbourání organických látek) 60g za den.

domovní ČOVModerní domovní čistírny odpadních vod jsou plně automatické a jejich údržba je snadná. Pro maximální spolehlivost je čistírna odpadních vod dimenzovaná na maximální permanentní 24 hodinový přítok splašků, takže nehrozí její přetížení. Pokud chcete mít opravdu přehled o čistících procesech, vstupních a výstupních hodnotách vody, lze i u domovních ČOV instalovat jednotku PLC. Splaškovou odpadní vodu lze po vyčištění v ČOV za určitých podmínek použít jako vodu užitkovou, například pro zalévání zahrady.

Jak probíhá čištění?

Jednotlivými kroky v procesu čištění odpadních vod se v dnešním článku zabývat nebudeme. Je ale dobré vědět, že klíčovou roli při čištění odpadní vody hraje biologické čištění pomocí mikroorganizmů. Jinak řečeno, aktivovaný kal, jehož část je do čistírny vracena v suspenzi, po tom co se usadil ve stabilizační nádrži a vyčištěná voda byla vypuštěna, je právě tou složkou, která je zodpovědná za biologické odbourání na uhlík a dusík bohatých organických látek, na které jsou splaškové vody velmi bohaté. Mikroorganismy použijí tento uhlík a dusík z organických látek rozpuštěných ve vodě a s vysokou účinností tyto látky přemění na oxid uhličitý, vodu a dusičnany.

ČOV Gonap

Technologií čištění odpadních vod se používá hned několik, v závislosti na typu a velikosti čistírny. Výkonné aktivační čistírny firmy Gonap využívají nízko zatěžovanou aktivaci s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu, včetně odvodňování stabilizovaného kalu. Jedná se o kompaktní celoplastové čistírny odpadních vod v provedení nadzemním nebo podzemním provedení. Druhý zmiňovaný typ je osazován pod terén na betonovou základovou desku o tloušťce alespoň 150 mm obsypanou pískem, štěrkem nebo jemnou zeminou.

Společnost Gonap vám pomůže najít optimální řešení právě pro váš dům, hotel či jinou nemovitost, vybrat nejvhodnější čistírnu a případně jí individuálně přizpůsobit místním podmínkám. Služby společnosti Gonap zahrnují i dodávku řídícího systému pro ČOV včetně vizualizace, instalaci ČOV na místě, komplexní záruční a pozáruční servis i provádění revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*